Halaman

Sabtu, 16 Februari 2013

SAWER PANGANTENSAWER PANGANTEN

(KUNA SARI)
Nyukcruk galur ti karuhun
Natar lacak parawali
Nyambuang ka balarea
Titinggal ti nini aki
Ngawaris kabudayaan
Seni Sunda sawer asli

(Kidung)
NEDA AGUNG CUKUP LUMUR
NEDA JEMBAR PANGAKSAMI
BILIH AYA KALEPATAN
WIREH AYEUNA SIM KURING
NYAWER ANU PANGANTENAN
NYANGGAKEUN MUGI DITAMPI

(Pangapungan)
KU HIDEP MUGA DITUNGKUS
PEPELING TAWIS KAASIH
PIGEUSANEUN HIDEP MULYA
NGARANDAPAN LAKI RABI
NGAMUDI  NA RUMAH TANGGA
SANGKAN PANGGIH TENGTREM ATI (2x)

KA  GEULIS PUPUTON QOLBU
MUGA HIDEP SING NASTITI
SABAR DINA RUMAH TANGGA
KA PANUTAN SING GUMATI
TUTURKEUN DUNYA AHERAT
KITU KAWAJIBAN ISTRI (2x)

(Payo)
KA ASEP OGE PON KITU
DANGUKEUN IEU PEPELING
SIMPEN NA MANAH NU JEMBAR
AYEUNA MAH BEDA DEUI
HENTEU CARA HIDEP LAGAS
TEU AYA ANU MEREDIH

TI WANGKID IEU KA PAYUN
ASEP KEDAH TAKI-TAKI
NYUBADANAN KAWAJIBAN
NGURUS NGATUR LAKI-RABI
ANU KADADA KAIGA
GEUSAN ASEP HIRUP MUKTI

SAUR ROSULULLOH ESTU
REJEKI MAH TETEP PUHIT
KAWAS AREK HIRUP LANA
TAPINA KUDU SABANDING
JEUNG IBADAH NU TONG  PEGAT
SING KAWAS AJAL REK TEPI

APA NYAWER TEH SAKITU
MUGIA HIDEP ANAKING
RUNTUT RAUT SAUYUNAN
KA CAI JADI SALEUWI
KA DARAT JADI SALEBAK
PAREK RIJKI JAUH BALAI

RUN TURUN JATI RAHAYU
RAHAYU MANJING WALAGRI
MUGA BAGJA SALAWASNA
PINARENGAN RIDO GUSTI
GINANJAR SAPAPAOSNA
AMIN YA ROBBAL ‘ALAMIN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar